Andrea & Matúš

Keď si sa ma prvýkrát dotkla, vedel som, že som sa narodil, aby som bol tvoj.